Gemeente Uithoorn met de kernen Uithoorn en De Kwakel is de afgelopen jaren enorm gegroeid, naar ruim dertig duizend inwoners. Het dorpsgevoel in De Kwakel is springlevend; in Uithoorn is die cultuur, met de groei van het dorp, wat op de achtergrond geraakt. Waar men vroeger de hele straat kende, weet men nu soms niet wie de buren zijn. Dit project is bedoeld om de banden aan te halen. Het contact tussen inwoners te bevorderen. Te laten zien wie Uithoorn en De Kwakel maken. Door ontmoetingen te organiseren tussen inwoners die elkaar niet kennen, willen we vooroordelen ontkrachten. Niet alleen de vooroordelen die bestaan over Kwakelaars of Uithoornaars. ‘De Kwakel is een dorp, je komt er als buitenstaander nooit tussen’, klinkt het regelmatig. ‘In Uithoorn is alles lastig te regelen, men is veel afstandelijker’, is een ander vooroordeel. Ook vooroordelen op basis van geloof, afkomst, werk of cultuur of wat je maar kan verzinnen: we hebben meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht ziet.

Projectopzet

In dit project brengen we mensen samen die elkaar niet kennen, met verschillende achtergronden. In tweetallen gaan ze met elkaar in gesprek, op zoek naar wat hen bindt. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, dat tegen de zomer onder meer via deze website zal worden gedeeld. Ook wordt van hen samen een portretfoto gemaakt, die in Uithoorn en de Kwakel te zien zal zijn. Op deze website vind je daarnaast interviews en foto’s van de individuele deelnemers aan het project. Wij hebben ze al een beetje beter leren kennen. Nieuwsgierig geworden? Neem vooral een kijkje op deze website. Naast interviews en foto’s van deelnemers verzamelen we hier tevens portretten van inwoners die we op straat hebben gemaakt. Zo krijg je steeds beter een beeld van wie Uithoorn en De Kwakel maken.

Doel van het project

Wethouder José de Robles is een van de drijvende krachten achter dit project. Wanneer is het voor zijn gevoel geslaagd? “Uithoorn is een typische forensengemeente. Mensen wonen in Uithoorn, maar werken en leven daarbuiten. Ook veel van hun sociale contacten liggen buiten de gemeente. Een hoge mate van mobiliteit, toenemende digitalisering in onze maatschappij en een hoge mate van individualisering dragen daaraan bij. Een bekend spreekwoord luidt: ‘onbekend maakt onbemind’. En dat is precies wat hierop van toepassing is; mensen leven in gesloten bubbles en kennen de mensen in hun nabijheid niet of nauwelijks. “Dit zijn wij!” is een project dat erop gericht is om onbekenden bekender te maken en onderlinge contacten tot stand te brengen. Het project is het eerste onderdeel van een serie projecten, met als doel diversiteit en inclusie te bevorderen en de sociale cohesie te verbeteren. Niet zozeer het doorbreken van de bubbles, maar van gesloten bubbles naar meer openheid te werken. Werken aan verbinding. Immers, een gemeente is meer dan een plekje op een landkaart waar je bed en je spullen staan. Een gemeente wordt gevormd door de mensen die daar leven. En die gemeente dat zijn wij. Met elkaar.”

Wethouder José de Robles

“Dit project en de hierop gerichte serie projecten is voor mijn gevoel geslaagd, als mensen meer naar elkaar omkijken. Als de gesloten bubbles opener worden en de bereidheid ontstaat om ‘buitenstaanders’ en ‘buitenbeentjes’ op te nemen. Als mensen elkaar respectvol kunnen en durven aanspreken op gedrag, vanuit een bewustzijn deel uit te maken van een gemeenschap. Als mensen elkaar meer helpen. Als de toenemende eenzaamheid in onze maatschappij hiermee vermindert. Als de acceptatie van iemand die ‘anders is hoger wordt. Want uiteindelijk hebben we ook heel erg veel met elkaar gemeen. Ik ben wat dat betreft absoluut een idealist. Maar als ook maar een klein deel van mijn idealen op dit vlak realiteit wordt, ben ik tevreden.”