Categorieën
Uncategorized

Verbondenheid in Uithoorn vergroten

Het verbeteren van de sociale cohesie binnen gemeente Uithoorn, en zorgen voor meer wederzijds begrip voor elkaar. Dat zijn de voornaamste doelen van het project Dit Zijn Wij Uithoorn! “Onder deze paraplu organiseren we verschillende activiteiten, waarbij inwoners van de gemeente elkaar ontmoeten en beter leren kennen,” aldus wethouder José de Robles.

Wethouder José De Robles

Dit Zijn Wij Uithoorn! begon in 2021 als foto- en ontmoetingsproject. Twee inwoners uit de gemeente die elkaar niet kenden, gingen hierbij met elkaar in gesprek. Vervolgens gingen ze op de foto. Het resulteerde in een foto-expositie langs de Amstel en een boekje met daarin de verhalen van de deelnemers en de ontmoetingen. Dat boekje zit standaard in het welkomstpakket voor nieuwe inwoners.

Kleine dingen
De wethouder deed zelf mee aan het eerste project. “Ik had een ontmoeting met Bart, een heel positief ingestelde jongen. Hij werkt bij Brownies & Downies in Uithoorn. Uit deze ontmoeting heb ik de waardering voor kleine dingen in het leven meegenomen. Bart kan enorm genieten van kleine dingen, die maken hem gelukkig. In het streven naar geluk zoeken we het soms in heel grote dingen. Als ik dit heb bereikt of dit heb verworven, dan ben ik gelukkig… Daar gaat het echter niet om, geluk zit juist in kleine dingen. Na het gesprek besefte ik eens te meer dat ik eigenlijk al gelukkig ben.”

Lange adem
Het eerste project is volgens De Robles geslaagd. “De mensen die ik over het project gesproken heb, waren zeer positief. Het heeft een aantal verrassende resultaten opgeleverd. Er zijn zelfs vriendschappen uit de ontmoetingen ontstaan. Dat is een mooie bijvangst, met elkaar groeten in de supermarkt ben ik ook al tevreden. Met een project als Dit Zijn Wij Uithoorn! zullen we niet in één keer de sociale cohesie binnen het dorp vergroten. Dat is een kwestie van de lange adem. Daarom zullen de komende tijd nog meer van dergelijke projecten plaatsvinden. Zo heeft dit jaar een tweede versie van Dit Zijn Wij Uithoorn! plaatsgevonden. Binnenkort organiseren we een Uithoornse versie van ‘Over de Streep’.

Overeenkomsten
“Onlangs heb ik bij de tweede editie van het project een ontmoeting bijgewoond. Ik was positief verrast; de deelnemers waren oprecht geïnteresseerd in elkaar, ondanks hun verschillende achtergrond. Vaak heb je al vooraf een bepaald idee over iemand, maar tijdens een gesprek blijk je veel meer overeenkomsten met elkaar te hebben dan verwacht. In de basis wil iedereen natuurlijk hetzelfde: gezond en gelukkig zijn. In de eerste projecten van Dit Zijn Wij Uithoorn! leggen we de nadruk daarom vooral op deze overeenkomsten in plaats van op de verschillen. Maar we leven in een diverse wereld, ieder mens is verschillend. Zelfs als je allebei opgegroeid bent in hetzelfde dorp. In de toekomst wil ik daarom met dit project ook meer de diversiteit laten zien die er is binnen de gemeente. Zodat er meer onderling begrip ontstaat.”

Veilig
De sociale cohesie binnen sommige wijken of delen van de gemeente is al best groot, aldus De Robles. “Dat geldt bijvoorbeeld voor De Kwakel, Thamerdal, het Oude Dorp en een deel van de Legmeer. In andere wijken kan het worden verbeterd. Maar zelfs op de plekken waar men zich meer met elkaar verbonden voelt en meer naar elkaar omkijkt, kunnen we niet achteroverleunen. De gemeente heeft een taak in het zorgen voor meer sociale cohesie, net als onze inwoners en clubs, verenigingen en andere organisaties. Sociale cohesie zorgt er onder meer voor dat men zich veiliger voelt in een wijk, buurt of gemeente.”

Over de Streep – Doe mee!

Activiteiten

In het kader van Dit Zijn Wij Uithoorn! worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder Over de Streep. Een volledig overzicht vind je hier: